Fundacija Lojzeta Peterleta - LP

Kdo sem?

Lojze Peterle, danes eden najprepoznavnejših slovenskih politikov, je tudi eden tistih, ki so začrtali pot samostojne Slovenije.

Bil je predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade, kasneje pa je nadaljeval z delom na slovenskem političnem prizorišču.

Še preden je Slovenija tudi uradno postala članica Evropske unije, je bil član predsedstva Konvencije o prihodnosti Evropske unije in edini predstavnik 13 članic kandidatk v predsedstvu, v poslanski skupini EPP-ED pa je deloval tudi kot opazovalec v evropskem parlamentu.

Leta 2004 je bil izvoljen za evropskega poslanca. Trenutno opravlja že svoj drugi mandat, s številnimi projekti, med katerimi so mnogi namenjeni tudi mladim, pa ostaja aktiven tudi v Sloveniji.


Številni projekti evropskega poslanca Peterleta so namenjeni mladi. Med drugim je njegova pisarna v Ljubljani pripravila natečaj 'dobrih idej za aktivno sooblikovanje Slovenije', ob koncu katerega je Peterle šest mladih nagradil s stažiranjem v Bruslju.

Lojze Peterle: Slovenijo vidim kot …

  • kot skupnost, v kateri je spoštovano dostojanstvo vsakega človeka, ki krepi veselje do življenja, v kateri smo soodgovorni drug do drugega, kar daje močen občutek identitete in varnosti ter predstavlja varno okolje za rast in razvoj;
  • kot vzorno državo Srednje Evrope, v kateri prebivalci radi bivamo in ustvarjamo, ker spodbuja osebni razvoj, sožitje vse skupnosti in še posebej podjetništvo;
  • v kateri državljanke in državljani svoja znanja in vire vlagamo v napredek, z željo po dinamični in trajni rasti gospodarstva, kakovosti življenja in medsebojnih odnosov;
  • v kateri sta znanje in odličnost ključna in predstavljata sestavni del vseh vidikov družbenega življenja;
  • v kateri načela socialno tržnega gospodarstva temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva in stvarstva;
  • v kateri prebivalci uživamo ob odkrivanju pomena zdrave narave in sožitja z njo, kot tudi spoštovanja dostojanstva tistih, ki delujejo kot skrbniki Zemlje;
  • v kateri preteklost ni več breme za prihajajoče generacije, zahvaljujoč spravi z resnico na osnovi zgodovinskih dejstev;
  • v kateri se nasilje ne uporablja za doseganje političnih ciljev
  • v kateri se raznolikost razume kot dodana vrednost in podlaga za enotnost ter sodelovanje med političnimi in socialnimi skupinami;
  • v kateri se politični akterji trudijo za čimboljšo realizacijo skupne vizije na podlagi skupno definiranih temeljnih nacionalnih interesov;