Fundacija Lojzeta Peterleta - Prošnja

Pošlji prošnjo

Kako lahko zaprosim za pomoč Fundacije Lojzeta Peterleta?

Napišite nam kratko pismo, opišite svojo situacijo, priložite mu potrebna dokazila in ga pošljite naš naslov.

Podatki, ki jih potrebujemo:
- potrdilo o stalnem prebivališču,
- potrdilo o članih v skupnem gospodinjstvu,
- potrdilo o državljanstvu RS,
- potrdilo o višini prejetih mesečnih prihodkov in drugem premoženju
V primeru šolajočih otrok pa še:
- fotokopijo zadnje odločbe o odmeri otroškega dodatka
- fotokopijo spričevala zadnjega končanega letnika
- potrdilo o šolanju v tekočem šolskem letu.

Vlogo pošlji na:
Fundacija Lojzeta Peterleta
Cankarjeva 11
1000 Ljubljana

Za dodatne informacije pišite na:

info@peterle-fundacija.eu